(W.A. Mozart)

Ave verum corpus,
natum de Maria Virgine,
Vere passum, immolatum
In cruce pro homine,
Cujus latus perforatum
Fluxit aqua et sanguine,
Esto nobis praegustatum
In mortis examine.

Gegroet waarachtig lichaam
geboren uit de Maagd Maria
dat werkelijk heeft geleden
en voor de mens geofferd is aan het kruis.
Uit wiens doorboorde zijde
water met bloed vloeide.
Wees voor ons een voorproever
van de dood.

Terug naar Repertoire