Nenia is een bedrijf dat bestaat uit een groep enthousiaste musici, onder leiding van Demelza van der Lans. Wij hebben ondervonden dat het verzorgen van de muzikale begeleiding bij een uitvaart de meest dankbare manier van musiceren is. Nenia heeft als doel om live muziek bij een uitvaart even voor de hand liggend te maken als het draaien van een cd.

De naam Nenia betekent letterlijk “Treurzang”. Nenia is de godin van de klaagzang en het dodenlied, die een eigen tempel had bij de porta Viminalis in het oude Rome.

Nenia als begip is de dodenklacht die vanouds in Rome als uiting van rouw, maar ook ter verheerlijking van de overledene werd gezongen. Aanvankelijk werd deze treurzang geheel door de familieleden zelf ten gehore gebracht, later huurde men voor de aanhef een praefica (klaagvrouw).